bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1832

Bp Greger na czele Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Biskup pomocniczy Piotr Greger został wybrany na pięcioletnią kadencję na przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. To jedna z decyzji, jaką 11 czerwca 2021 r. podjęli biskupi podczas 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tego dnia duchowni wybierali do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

biskup greger
Bp Greger na czele Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów · fot. Diecezja Bielsko-Żywiecka


Dotąd bp Greger pełnił funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest zespołem powoływanym przez Konferencję Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego. Pracami komisji kieruje przewodniczący; jest nim biskup powoływany na pięcioletnią kadencję. W pracach komisji uczestniczą biskupi jako członkowie, zaś pozostali (prezbiterzy, osoby zakonne i świeccy) stanowią grono konsultorów.

Komisja spotyka się regularnie 4 razy w roku i podejmuje prace związane z kwestiami liturgii duszpasterstwa liturgicznego i muzyki kościelnej. W ramach komisji działają dwie podkomisje (ds. Służby Liturgicznej oraz ds. Muzyki Kościelnej) oraz Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii.

Komisja wspomaga KEP w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję. Kieruje opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii. Zajmuje się poprawianiem wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp. Opracowuje projekty dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej.

Adaptuje w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie teksty i obrzędy zawarte w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich. Jej zadaniem jest też przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa.

Konsultuje materiały przeznaczone do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowane przez inne struktury Konferencji Episkopatu. Sprawdza i aprobuje w razie potrzeby polskie przekłady tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów. Czuwa nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym kraju przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej. Czuwa nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej. Utrzymuje kontakty z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Udziela wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu.

ab / bielsko.info, źródło: www.diecezja.bielsko.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.